خودشناسی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی

در محل کار متغیر های بسیار زیادی وجود دارد. شما برای رسیدن به رضایت شغلی باید بدانید چه ترجیحاتی دارید و  بعد شغلی را انتخاب کنید که این ترجیحات شما را بپوشاند. آیا شما دقیقا می دانید چه شغلی برای شما مفید است؟ آیا تا کنون لحظه ای به آن فکر کرده اید؟

شناسایی گونه شخصیتی می تواند روی برداشتی که شما از خود دارید اثر بگذارد. وقتی این اتفاق افتاد تمامی جنبه های زندگی شما تغییر میکند. به این توجه کنید که شما کی هستید، بقیه مسایل خود به خود حل میشوند.

با کارورا

کار و راهت با ما

تماس با ما

تلفن : 03537275962

ایمیل: info@kaurora.ir

آدرس : یزد، شهرک صنعتی، نبش میدان سرو، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار یزد

نماد الکترونیکی