مدیر اجرایی لیست علاقمندی

Office Itsg

فقط کارفرمایان با بسته خریداری شده می توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

  • زبان انگلیسی
  • مدرک تحصیلی دیپلم حسابداری
  • سابقه کار(سال) 2
  • گروه شغلی مورد علاقه  

محل تحصیل

2006 -2009
متن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمت

متن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمت


2009 - 2012
متن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمت

متن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمت


تجربه کاری

2013 - now
کمپانی Adobeمدیر اجرایی

متن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمتمتن نمایشی برای درج در این قسمت


مهارت ها و توانایی ها

حسابرسی
40%
مدیریت
50%

با کارورا

کار و راهت با ما

تماس با ما

تلفن : 03537275962

ایمیل: info@kaurora.ir

آدرس : یزد، شهرک صنعتی، نبش میدان سرو، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار یزد

نماد الکترونیکی