بسته های عضویتی ارسال رزومه

بسته رزومه آزمایشی

3,000 تومان

 • 1 تازه سازی رزومه
 • 1 ویژگی رزومه
 • ارسال 1 رزومه
 • مشاهده 8 شغل

بسته رزومه استاندارد

60,000 تومان 29,000 تومان

 • 5 تازه سازی رزومه
 • 5 ویژگی رزومه
 • ارسال 10 رزومه

بسته رزومه ویژه

120,000 تومان 59,000 تومان

 • 15 تازه سازی رزومه
 • 15 ویژگی رزومه
 • ارسال 25 رزومه

بسته رزومه حرفه ای

400,000 تومان 200,000 تومان

 • 50 تازه سازی رزومه
 • 50 ویژگی رزومه
 • ارسال 100 رزومه
 • نمایش رزومه به تعداد نا محدود

با کارورا

کار و راهت با ما

تماس با ما

تلفن : 03537275962

ایمیل: info@kaurora.ir

آدرس : یزد، شهرک صنعتی، نبش میدان سرو، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار یزد

نماد الکترونیکی